abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

De voorzitter, Ruud van Tongeren (Arcadis) Leerzame Stumico-avonden bij Ballast Nedam in Nieuwegein
11/6/09 Dit jaar heeft Stumico drie uiterst interessante avonden over BIM (Building Information Modelling) gepland, waarvan gisteren 10 juni de tweede plaats vond. De eerste was op 19 maart 2009 en ging vooral over wat BIM nu eigenlijk inhoudt en dat blijkt nogal ruim te zijn. De tweede avond was gisteren en ging over waar we nu in de praktijk staan met BIM. Twee grote bouwondernemingen en een groot ingenieursbureau gaven opening van zaken. Ookal wordt er bij alle drie de partijen ondermeer gewerkt met Revit, heel duidelijk is geworden dat het invoeren van BIM heel wat meer inhoudt dan alleen het invoeren van Revit.

BIM bij Strukton: virtueel bouwen
De lezingen waren interessant voor zeker 100x zo veel mensen Renzo van Rijswijk vertelde over het traject dat er sinds zijn komst in 2006 binnen Strukton is afgelegd om BIM goed tussen de oren te krijgen. Vooral is het ook nodig geweest om de misvattingen over BIM te bestrijden: BIM is niet iets van de afdeling automatisering, BIM is niet alleen 3D tekenen, niet alleen 3D visualiseren, een 3D tekenpakket is geen BIM. BIM is bij Structon vooraal het "samen virtueel bouwen" en van de projecten waar BIM is toegepast zijn steeds vooraf de doelstellingen bepaald, zoals 3D en 4D visualisatie, clash detection, etc. De tijd van pilots is inmiddels voorbij en pakketten als Design Review, Revit, Navisworks en IBIS4BIM zijn nu serieus in gebruik naast AutoCAD voor het "traditionele" 2D tekenwerk, waarmee nog steeds het meeste werk gebeurt. Verder wordt aan het begin van de BIM-projecten een documentenplanning gemaakt en is er een objectenlijst en een handboek voor 3D modelleren en Virtueel Bouwen.

Kortom, BIM zit bij velen binnen Strukton al heel goed tussen de oren.

BIM bij Ballast Nedam: net zo snel als 2D
Arjen Adriaanse (Ballast Nedam) Arjen Adriaanse hield een levendig betoog over 3D modelleren, dat ook binnen Ballast Nedam gebeurt met Revit en inmiddels net zo snel gaat als 2D tekenen. "Het gebouwmodel krijgen we er dus gratis bij!", stelt hij en laat als voorbeeld een 3D model van een energiecentrale zien in verschillende stadia van de bouw. Hij benadrukt dat een database essentieel is en dat Revit daar nog niet goed in kan voorzien. Verder meldt hij de ervaring dat uitwisselen via IFC (de Industry Foundation Classes) hier en daar nog onbetrouwbaar is.

Kanttekening van IDEOMA Het viel ons op dat Adriaanse de samenwerking tussen Bentley en Autodesk voor het uitwisselen van elkaars DGN- en DWG-bibliotheken als iets positiefs noemde, terwijl wij dit juist zien als een poging om het OpenDWG van de ODA buitenspel te zetten en de eigen DWG-bibliotheken gesloten te houden. Immers, de ODA-leden (Autodesk kan gewoon lid worden) kunnen al over de OpenDGN-bibliotheken beschikken die Bentley in de ODA heeft ingebracht. De ODA zou in onze ogen het ideale uitwisselingsplatform hiervoor zijn. Naast GstarCAD en SpaceClaim werken al honderden software-ontwikkelaars wereldwijd met de OpenDWG-standaard.

BIM bij Movares: Bouw Informatie Management
Ren� Dorleijn (Movares) Ren� Dorleijn vertelde dat men binnen Movares voor BIM geen speciale functies, zoals bijv. een BIM-modelleur of BIM-manager, heeft bedacht, maar dat het BIM door iedereen als een nieuwe onderdeel van zijn of haar werk wordt gezien. Hij meldt dat er grote besparingen zijn te behalen door Systems Engineering toe te passen. Bij Movares gebruiken ze daarvoor SmarTeam/FS. Hierbij is het de bedoeling dat de functionele eisen van grof naar fijn worden uitgewerkt en parallel daaraan het ontwerp van conceptueel naar gedetailleerd gaat, steeds tussentijds afgestemd op de eisen. Hij geeft aan de uitwisseling via IFC en COINS de enige goede weg is. Als voorbeeld noemt hij naast Revit en Civil 3D de uitwisseling tussen het 3D ontwerp in Allplan en de rekensoftware SCIA Engineer (beiden van Nemetschek, ook ODA-lid). Verder toont hij de gratis IFC-viewer van Nemetschek, IFC via 3D PDF en laat hij zien dat Movares met een eenvoudige eigen ontwikkeling in AutoCAD objecten kan koppelen aan functionele specificaties in het op IFC gebaseerde COINS-bestand. Hij stelt dat de civiele wereld harder aan de IFC moet trekken om voor meer dan alleen gebouwen geschikt te maken, omdat momenteel de uitwisseling nog het beste lukt via 3D DWG.

Tijdens de borrel wordt er druk nagepraat!
Enkele citaten die bleven hangen:
  • "Afstudeerder 1 t/m 4" (v.Rijswijk)
  • "We krijgen het BIM er gratis bij" (Adriaanse)
  • "Gelukkig zit het lek niet aan onze kan van de boot" (Dorleijn)
  • "Dit was de beste Stumico-avond ooit!" (Eikelenboom)
Kortom, bent u ICT-manager in de bouw en was u er niet bij? Dan heeft u wat gemist!

Kijk voor de datum van de volgende bijeenkomst even op www.stumico.nl

Siem Eikelenboom presenteert resultaten werkgroep

Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv